پوستر فیلم  خاطرات خانه متروک

خاطرات خانه متروک

Memories Of The Abandoned House

مستندایرانی
.1ساعت و21دقیقه
مستند «خاطرات خانه متروک» روایت تاریخ ایران در زمان جنگ جهانی اول است که موجب اشغال ایران، وضعیت نابه سامان مردم، باعث قحطی بزرگی شد و بسیاری از مردم ...

تصاویر و جزییات مستند خاطرات خانه متروک

 مستند خاطرات خانه متروک
 مستند خاطرات خانه متروک
 مستند خاطرات خانه متروک
 مستند خاطرات خانه متروک

عوامل سازنده مستند خاطرات خانه متروک

مهدی فارسی
محسن یزدی
مهدی فارسی
مهدی فارسی

درباره مستند خاطرات خانه متروک

مستند «خاطرات خانه متروک» روایت تاریخ ایران در زمان جنگ جهانی اول است که موجب اشغال ایران، وضعیت نابه سامان مردم، باعث قحطی بزرگی شد و بسیاری از مردم در راه مبارزه با اشغالگران به شهادت رسیدند.