پوستر فیلم  میهن

میهن

Patria

.57دقیقه
سریال «میهن» داستان دو خانواده تحت تأثیر تروریسم سازمان جدایی طلب منطقه باسک اسپانیا موسوم به «اتا» (ETA) است. روزی که سازمان «اتا»، شوهر «بیتوری» را ...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال میهن

 سریال میهن
 سریال میهن
 سریال میهن
 سریال میهن
 سریال میهن

عوامل سازنده سریال میهن

درباره سریال میهن

سریال «میهن» داستان دو خانواده تحت تأثیر تروریسم سازمان جدایی طلب منطقه باسک اسپانیا موسوم به «اتا» (ETA) است. روزی که سازمان «اتا»، شوهر «بیتوری» را جلو در خانه شان منفجر می کند، رابطه او نیز با دوست صمیمی اش «میرن» که پسرش یکی از فرماندهان «اتا» است، به پایان می رسد. در حالی که زندگی ادامه دارد، هر دو خانواده باید با اندوه و تناقضات اخلاقی کنار بیایند.