پوستر فیلم  مهرانه

مهرانه

مستندایرانی
.21دقیقه
دارالشفاء امام حسین علیه السلام و یاران وفا ایشان. این بار در قالب مستند «مهرانه» به بررسی داستان یکی از شفا یافتگان این امام بزرگوار می پردازد.

عوامل سازنده مستند مهرانه

مجید حیدری

خلاصه محتوا

دارالشفاء امام حسین علیه السلام و یاران وفا ایشان. این بار در قالب مستند «مهرانه» به بررسی داستان یکی از شفا یافتگان این امام بزرگوار می پردازد.