پوستر فیلم  جنگ ستارگان مقاومت

جنگ ستارگان مقاومت

.41دقیقه
انیمیشن «جنگ ستارگان مقاومت» داستان یک خلبان جوان عضو گروه مقاومت است که یک مأموریت کاملاً محرمانه برای بررسی تهدیدی که کهکشان با آن روبه رو شده را بر عهده گرفته و باید با سازمان شرور محفل یکم مبارزه کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال جنگ ستارگان مقاومت

Justin RidgeSteward Lee
Jack LiangDaisy Fang
Michael Tavera

خلاصه محتوا

انیمیشن «جنگ ستارگان مقاومت» داستان یک خلبان جوان عضو گروه مقاومت است که یک مأموریت کاملاً محرمانه برای بررسی تهدیدی که کهکشان با آن روبه رو شده را بر عهده گرفته و باید با سازمان شرور محفل یکم مبارزه کند.