یک روز به خصوص
بستن
پوستر فیلم  یک روز به خصوص

یک روز به خصوص

Yek Rouze Be Khosous

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «یک روز به خصوص» روایت شاهدان عینی از ترور رهبر معظم انقلاب در تاریخ ششم تیر 1360 است.

تصاویر و جزییات مستند یک روز به خصوص

عوامل سازنده مستند یک روز به خصوص

میکائیل دیانی
علی زندیه

درباره مستند یک روز به خصوص

مستند «یک روز به خصوص» روایت شاهدان عینی از ترور رهبر معظم انقلاب در تاریخ ششم تیر 1360 است.