پوستر فیلم  لو مان

لو مان

Le Mans

.1ساعت و44دقیقه
فیلم «لو مان» یک مسابقه اتومبیل رانی در دهه 70 در بزرگترین مسابقات دنیا یعنی «لامانش» فرانسه را به تصویر می کشد. مسابقه به مدت بیست و چهار ساعت و در ط...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم لو مان

Lee H. Katzin
Jack N. Reddish
Harry Kleiner
Michel Legrand

درباره فیلم لو مان

فیلم «لو مان» یک مسابقه اتومبیل رانی در دهه 70 در بزرگترین مسابقات دنیا یعنی «لامانش» فرانسه را به تصویر می کشد. مسابقه به مدت بیست و چهار ساعت و در طول 14.5 کیلومتر برگزار می شود.