پوستر فیلم  منطقه 9

منطقه 9

.1ساعت و51دقیقه
فیلم «منطقه 9» داستان گروهی از موجودات فضایی است که به طور ناخواسته پا بر روی کره‌ زمین گذاشته اند و یک مامور دولتی را در مقابلشان می بینند. هم چنین آن ها یک منطقه ‌ای را برای زندگی خود انتخاب کردند که آن جا شاهد اتفاقاتی ناگوار هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم منطقه 9

Neill Blomkamp
Clinton Shorter
Julian Clarke

خلاصه محتوا

فیلم «منطقه 9» داستان گروهی از موجودات فضایی است که به طور ناخواسته پا بر روی کره‌ زمین گذاشته اند و یک مامور دولتی را در مقابلشان می بینند. هم چنین آن ها یک منطقه ‌ای را برای زندگی خود انتخاب کردند که آن جا شاهد اتفاقاتی ناگوار هستند.