لاک پشت های نینجا
بستن
پوستر فیلم  لاک پشت های نینجا

لاک پشت های نینجا

.21دقیقه
انیمیشن سریالی «لاک پشت های نینجا» ماجراهای «شردر» استاد یاغی نینجا که بچه‌ های ناراضی شهر را جمع کرده و با هم تشکیل گروهی به نام «فوت» دادن مردم نیویورک را غارت و تهدید می‌کند. لاک پشت های نینجا زن خبرنگاری به نام «اونیل» را که از مخالفان فعال این جنایت‌ هاست، از دست اوباش نجات می‌دهند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال لاک پشت های نینجا

Rie Koga
Vladimir Radev
Greg Weisman
Sebastian Evans

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «لاک پشت های نینجا» ماجراهای «شردر» استاد یاغی نینجا که بچه‌ های ناراضی شهر را جمع کرده و با هم تشکیل گروهی به نام «فوت» دادن مردم نیویورک را غارت و تهدید می‌کند. لاک پشت های نینجا زن خبرنگاری به نام «اونیل» را که از مخالفان فعال این جنایت‌ هاست، از دست اوباش نجات می‌دهند.