همه دختران منHameye Dokhtarane Man

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  همه دختران من

محصولایران
فیلم «همه دختران من» داستان فردی است به اسم «اسفندیار رویینی» که صاحب شش فرزند دختر است و انتظار فرزند هفتم را می کشد. اما فرزند هفتم نیز دختر است. «اسفندیار» پس از آن که...