پوستر فیلم  همه دختران من

همه دختران من

Hameye Dokhtarane Man

فیلمایرانی
.1ساعت و27دقیقه
فیلم «همه دختران من» داستان فردی است به اسم «اسفندیار رویینی» که صاحب شش فرزند دختر است و انتظار فرزند هفتم را می کشد. اما فرزند هفتم نیز دختر است. «ا...

تصاویر و جزییات فیلم همه دختران من

 فیلم همه دختران من
 فیلم همه دختران من
 فیلم همه دختران من
 فیلم همه دختران من
 فیلم همه دختران من

عوامل سازنده فیلم همه دختران من

درباره فیلم همه دختران من

فیلم «همه دختران من» داستان فردی است به اسم «اسفندیار رویینی» که صاحب شش فرزند دختر است و انتظار فرزند هفتم را می کشد. اما فرزند هفتم نیز دختر است. «اسفندیار» پس از آن که از دریافت مساعده از اداره اش ناامید می شود، به شرکت مهندسان مشاور مراجعه می کند که در آن جا در ازای بهره ماهانه سرمایه گذاری کرده است.