مربی اژدها 2
بستن
پوستر فیلم  مربی اژدها 2

مربی اژدها 2

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و21دقیقه
انیمیشن «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم 2» چند سال پس از وقایع قسمت اول است.« استوئیک تنومند» کماکان بر دهکده ریاست می‌ کند، اما در تلاش است پسر لجبازش «هیکاپ» را متقاعد کند تا ریاست را به دست گیرد. هیکاپ خودش را فرد مناسبی برای ریاست نمی‌داند و ترجیح می‌دهد با اژدهایش« بی دندان» به این طرف و آن طرف پرواز کند و قلمروهای جدیدی کشف نماید.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن مربی اژدها 2

Dean DeBlois
Bonnie Arnold
John Powell
John K. Carr

خلاصه محتوا

انیمیشن «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم 2» چند سال پس از وقایع قسمت اول است.« استوئیک تنومند» کماکان بر دهکده ریاست می‌ کند، اما در تلاش است پسر لجبازش «هیکاپ» را متقاعد کند تا ریاست را به دست گیرد. هیکاپ خودش را فرد مناسبی برای ریاست نمی‌داند و ترجیح می‌دهد با اژدهایش« بی دندان» به این طرف و آن طرف پرواز کند و قلمروهای جدیدی کشف نماید.