ناموجود

ننه قربونMother Ghorboon

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ننه قربون

کارگردان: یاسر عرب

محصولایران
ایده ی قهرمانِ ملت نباید راه را به آن جا ختم می کرد که واقعیتِ ملتِ قهرمان را کم رنگ نماید. تنها، دیدن عناصر فیزیکال، پرداخت به خط مقدم جنگ و بازنمایی روایت های تاریخی صرف، جغرافیایی، نظامی، لجستیکی، عملیاتی و... نمی تواند واقعیت اتمسفر دفاعی و روحیه ی ایستادگی مردم ما را به تصویر درآورد. کارگردان این اثر بر این باور است که "باید دوباره دید".
سید سلیم غفوری
یاسر عرب
فیلم‌های پیشنهادی