رفتن
بستن
پوستر فیلم  رفتن

رفتن

Parting

فیلمایرانی
.1ساعت و14دقیقه
فیلم «رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه ، د...

تصاویر و جزییات فیلم رفتن

 فیلم رفتن
 فیلم رفتن
 فیلم رفتن
 فیلم رفتن

عوامل سازنده فیلم رفتن

نوید محمودی
جمشید محمودی

درباره فیلم رفتن

فیلم «رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه ، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت است.