رفتن
بستن
پوستر فیلم  رفتن

رفتن

فیلمایرانی
.1ساعت و14دقیقه
فیلم «رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه ، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم رفتن

نوید محمودی
جمشید محمودی

خلاصه محتوا

فیلم «رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه ، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت است.