پوستر فیلم  میگ میگ و گرگه

میگ میگ و گرگه

.3دقیقه
انیمیشن «میگ میگ و گرگه» داستان یک کوکو دونده و یک گرگ صحرایی است. گرگ صحرایی همواره در تلاش است که کوکو دونده را بگیرد اما علی رغم تلاش های هوشمندانه بی شمار همیشه ناموفق می ماند. در هر قسمت گرگه به جای استفاده از غرایز حیوانی و حیله گری از دستگاه های مضحک و نقشه های پیچیده برای دنبال کردن طعمه اش استفاده می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال میگ میگ و گرگه

خلاصه محتوا

انیمیشن «میگ میگ و گرگه» داستان یک کوکو دونده و یک گرگ صحرایی است. گرگ صحرایی همواره در تلاش است که کوکو دونده را بگیرد اما علی رغم تلاش های هوشمندانه بی شمار همیشه ناموفق می ماند. در هر قسمت گرگه به جای استفاده از غرایز حیوانی و حیله گری از دستگاه های مضحک و نقشه های پیچیده برای دنبال کردن طعمه اش استفاده می کند.