پوستر فیلم  کابوس

کابوس

Nightmare

انیمیشنایرانی
.2دقیقه
انیمیشن کوتاه «کابوس» روایت کابوس های شبانه یک جفت کفش ساخت ایران است که به واقعیت تبدیل می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن کابوس

درباره انیمیشن کابوس

انیمیشن کوتاه «کابوس» روایت کابوس های شبانه یک جفت کفش ساخت ایران است که به واقعیت تبدیل می شود.