پوستر فیلم  کشور من: عصر جدید

کشور من: عصر جدید

My Country: The New Age

.1ساعت و13دقیقه
سریال «کشور من: عصر جدید» مربوط به اواخر دوره گوریو و اوایل دوره چوسان است، وقتی دو دوست به خاطر اختلاف نظر درباره کشورشان با هم دشمن می شوند.
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال کشور من: عصر جدید

 سریال کشور من: عصر جدید
 سریال کشور من: عصر جدید
 سریال کشور من: عصر جدید
 سریال کشور من: عصر جدید
 سریال کشور من: عصر جدید

عوامل سازنده سریال کشور من: عصر جدید

Jin Won Kim
Jin Won KimPark Woo-lam
Chae Seung-dae

درباره سریال کشور من: عصر جدید

سریال «کشور من: عصر جدید» مربوط به اواخر دوره گوریو و اوایل دوره چوسان است، وقتی دو دوست به خاطر اختلاف نظر درباره کشورشان با هم دشمن می شوند.