پوستر فیلم  کشور من: عصر جدید

کشور من: عصر جدید

.1ساعت و22دقیقه
سریال «کشور من: عصر جدید» مربوط به اواخر دوره گوریو و اوایل دوره چوسان است، وقتی دو دوست به خاطر اختلاف نظر درباره کشورشان با هم دشمن می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال کشور من: عصر جدید

Jin Won Kim
Jin Won KimPark Woo-lam
Chae Seung-dae

خلاصه محتوا

سریال «کشور من: عصر جدید» مربوط به اواخر دوره گوریو و اوایل دوره چوسان است، وقتی دو دوست به خاطر اختلاف نظر درباره کشورشان با هم دشمن می شوند.