مک دونالدز
بستن
پوستر فیلم  مک دونالدز

مک دونالدز

McDonalds

مستندایرانی
.29دقیقه
مستند «مک دونالدز» تاریخچه تاسیس رستوران «باربیکیو مک دونالد» با منویی که شامل 25 غذا بود، را روایت می کند و به این موضوع می پردازد که چرا بسیاری از م...

تصاویر و جزییات مستند مک دونالدز

عوامل سازنده مستند مک دونالدز

توحید ابراهیمی
محسن یزدی
مهدی مافی

درباره مستند مک دونالدز

مستند «مک دونالدز» تاریخچه تاسیس رستوران «باربیکیو مک دونالد» با منویی که شامل 25 غذا بود، را روایت می کند و به این موضوع می پردازد که چرا بسیاری از مردم دنیا امروز نمی‌ توانند ساندویچ‌ های «مک دونالد» را از رژیم غذایی خود حذف کنند؟