شجریان از سپیده تا فریاد
بستن
پوستر فیلم  شجریان از سپیده تا فریاد

شجریان از سپیده تا فریاد

Shajariyan

مستندایرانی
.1ساعت و1دقیقه
مستند «شجریان؛ از سپیده تا فریاد» به روایت بخش هایی از زندگی «محمدرضا شجریان» خواننده موسیقی سنتی ایرانی می پردازد.

تصاویر و جزییات مستند شجریان از سپیده تا فریاد

 مستند شجریان از سپیده تا فریاد
 مستند شجریان از سپیده تا فریاد
 مستند شجریان از سپیده تا فریاد
 مستند شجریان از سپیده تا فریاد

عوامل سازنده مستند شجریان از سپیده تا فریاد

درباره مستند شجریان از سپیده تا فریاد

مستند «شجریان؛ از سپیده تا فریاد» به روایت بخش هایی از زندگی «محمدرضا شجریان» خواننده موسیقی سنتی ایرانی می پردازد.