پوستر فیلم  مدافعان آمرلی

مدافعان آمرلی

Amirli Defenders

مستندعراقی
.32دقیقه
مستند «مدافعان آمرلی» درباره مقاومت مردم آمرلی عراق است که در روزهای محاصره چگونه مقاومت کرده و به طور سختی زندگی می کردند و هم چنین تصاویر ضبط شده تو...

عوامل سازنده مستند مدافعان آمرلی

محسن اسلام زاده
امیر کیانی

درباره مستند مدافعان آمرلی

مستند «مدافعان آمرلی» درباره مقاومت مردم آمرلی عراق است که در روزهای محاصره چگونه مقاومت کرده و به طور سختی زندگی می کردند و هم چنین تصاویر ضبط شده توسط گروهک تروریستی داعش نمایش داده می شود.