پوستر فیلم  فرشتگان بی بال

فرشتگان بی بال

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «فرشتگان بی بال» داستان خانواده «حاج فتاح معتمد محل» است. او دارای یک دختر پزشک به اسم «نیره» و یک پسر به نام «نیما» است. نیما صاحب یک تعمیرگاه ماشین است. ماجراها از جایی شروع می شود که یکی از دوستان حاج فتاح از آلمان به ایران می آید اما به علت شیوع ویروس کرونا نمی تواند به آلمان بازگردد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال فرشتگان بی بال

خلاصه محتوا

سریال «فرشتگان بی بال» داستان خانواده «حاج فتاح معتمد محل» است. او دارای یک دختر پزشک به اسم «نیره» و یک پسر به نام «نیما» است. نیما صاحب یک تعمیرگاه ماشین است. ماجراها از جایی شروع می شود که یکی از دوستان حاج فتاح از آلمان به ایران می آید اما به علت شیوع ویروس کرونا نمی تواند به آلمان بازگردد.