اردوگاه ناتوانیCrip Camp

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اردوگاه ناتوانی

محصولآمریکا
103
فارسی
7.8
مستند «اردوگاه» روایت اردوگاهی بی دردسر، برای معلولان در «کتسکیلز» است که در یک اردوی تابستانی موجب دگرگون شدن زندگی نوجوانان منزوی دارای معلولیت شد.
Sara BolderJames Lebrecht
Bear McCreary
فیلم‌های پیشنهادی