پوستر فیلم  نجات آقای وو

نجات آقای وو

فیلمچینی
.1ساعت و41دقیقه
فیلم «نجات آقای وو» درباره ستاره فیلم هنگ کنگ به نام «آقای وو» است. او توسط چهار جنایتکار غیر قابل پیش بینی مبدل به عنوان افسران پلیس ربوده شده است.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فیلم نجات آقای وو

عوامل سازنده فیلم نجات آقای وو

Sheng Ding
Xiaofeng ZhenRuihai Lan
Sheng Ding
Loudboy
Sheng Ding

خلاصه محتوا

فیلم «نجات آقای وو» درباره ستاره فیلم هنگ کنگ به نام «آقای وو» است. او توسط چهار جنایتکار غیر قابل پیش بینی مبدل به عنوان افسران پلیس ربوده شده است.