پوستر فیلم  پرواز کایوت

پرواز کایوت

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «پرواز کایوت» در ادامه ماجراهایی دو کاراکتر محبوب «کایوت» و «رود رانر» است که این بار «کایوت» با استفاده از ابزار های پروازی قصد شکار «رود رانر» را دارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن پرواز کایوت

MatthewO'Callaghan
Tom Sheppard
Christopher Lennertz
Russell Eaton

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «پرواز کایوت» در ادامه ماجراهایی دو کاراکتر محبوب «کایوت» و «رود رانر» است که این بار «کایوت» با استفاده از ابزار های پروازی قصد شکار «رود رانر» را دارد.