پرواز کایوت

Fur of Flying

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرواز کایوت

کارگردان: MatthewO'Callaghan

محصولآمریکا
انیمیشن کوتاه «پرواز کایوت» در ادامه ماجراهایی دو کاراکتر محبوب «کایوت» و «رود رانر» است که این بار «کایوت» با استفاده از ابزار های پروازی قصد شکار «رود رانر» را دارد.

عوامل سازنده انیمیشن پرواز کایوت

Tom Sheppard
Christopher Lennertz
Russell Eaton