پوستر فیلم  پرواز کایوت

پرواز کایوت

Fur of Flying

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «پرواز کایوت» در ادامه ماجراهایی دو کاراکتر محبوب «کایوت» و «رود رانر» است که این بار «کایوت» با استفاده از ابزار های پروازی قصد شکار «ر...

تصاویر و جزییات انیمیشن پرواز کایوت

 انیمیشن پرواز کایوت
 انیمیشن پرواز کایوت
 انیمیشن پرواز کایوت
 انیمیشن پرواز کایوت
 انیمیشن پرواز کایوت

عوامل سازنده انیمیشن پرواز کایوت

MatthewO'Callaghan
Tom Sheppard
Christopher Lennertz
Russell Eaton

درباره انیمیشن پرواز کایوت

انیمیشن کوتاه «پرواز کایوت» در ادامه ماجراهایی دو کاراکتر محبوب «کایوت» و «رود رانر» است که این بار «کایوت» با استفاده از ابزار های پروازی قصد شکار «رود رانر» را دارد.