پوستر فیلم  کتاب جنگل

کتاب جنگل

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و7دقیقه
انیمیشن «کتاب جنگل» داستان پسر بچه ای به نام «موگلی» است. وقتی خبر بازگشت ببر درنده جنگل «شیرخان» به جنگل می رسد، «باقره پلنگ» و« بالو خرس» با دشواری سعی در متقاعد کردن او برای ترک جنگل و پیوستن به تمدن بشری دارند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن کتاب جنگل

Wolfgang Reitherman
Walt Disney
George Bruns

خلاصه محتوا

انیمیشن «کتاب جنگل» داستان پسر بچه ای به نام «موگلی» است. وقتی خبر بازگشت ببر درنده جنگل «شیرخان» به جنگل می رسد، «باقره پلنگ» و« بالو خرس» با دشواری سعی در متقاعد کردن او برای ترک جنگل و پیوستن به تمدن بشری دارند.