پوستر فیلم  شاهرگ

شاهرگ

سریالایرانی
.48دقیقه
فیلم «شاهرگ» داستان گروه ویژه‌ ای است که در سال های نا آرام پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند. این گروه مسئولیت بزرگی برعهده دارد؛ چرا که سازمان مجاهدین خلق شروع به بمب گذاری های گسترده در تهران کرده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال شاهرگ

خلاصه محتوا

فیلم «شاهرگ» داستان گروه ویژه‌ ای است که در سال های نا آرام پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند. این گروه مسئولیت بزرگی برعهده دارد؛ چرا که سازمان مجاهدین خلق شروع به بمب گذاری های گسترده در تهران کرده است.