پوستر فیلم  شاهرگ

شاهرگ

Aorta

سریالایرانی
.48دقیقه
فیلم «شاهرگ» داستان گروه ویژه‌ ای است که در سال های نا آرام پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند. این گروه مسئولیت بزرگی برعهده...

تصاویر و جزییات سریال شاهرگ

 سریال شاهرگ
 سریال شاهرگ
 سریال شاهرگ
 سریال شاهرگ
 سریال شاهرگ

عوامل سازنده سریال شاهرگ

درباره سریال شاهرگ

فیلم «شاهرگ» داستان گروه ویژه‌ ای است که در سال های نا آرام پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند. این گروه مسئولیت بزرگی برعهده دارد؛ چرا که سازمان مجاهدین خلق شروع به بمب گذاری های گسترده در تهران کرده است.