عصر شیرین

Sweet Evening

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  عصر شیرین
برنامه ترکیبی «عصر شیرین» نگاهی خانوادگی و با محوریت زنان دارد و با هدف بازشناسایی و ایجاد حال خوب در خانواده های ایرانی ساخته شده است. موضوعات و گفتگو‌های پخش این برنامه، به اقتضای موضوع محوری، با نگاه به نقش های زن نسبت به خود، همسر، فرزندان، خانه و جامعه پخش خواهد شد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر