پوستر فیلم  عصر شیرین

عصر شیرین

Sweet Evening

سریالایرانی
.55دقیقه
برنامه ترکیبی «عصر شیرین» با هدف ایجاد حال خوب در خانواده‌ های ایرانی ساخته شده، و به صورت ویژه به مسائل مرتبط با زن و نقش‌ های متعدد و مهمش در خانوا...

تصاویر و جزییات سریال عصر شیرین

 سریال عصر شیرین
 سریال عصر شیرین
 سریال عصر شیرین
 سریال عصر شیرین
 سریال عصر شیرین

درباره سریال عصر شیرین

برنامه ترکیبی «عصر شیرین» با هدف ایجاد حال خوب در خانواده‌ های ایرانی ساخته شده، و به صورت ویژه به مسائل مرتبط با زن و نقش‌ های متعدد و مهمش در خانواده می پردازد. موضوعات و گفتگو‌ های این برنامه به زنان کمک می کند تا در هر جایگاهی که هستند، درک بهتری از خود و موقعیت شان داشته باشند.