پوستر فیلم  مرزنشینان

مرزنشینان

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «مرزنشینان» داستان مردم افغان مهربان مرزنشین است که مشکلات بی شماری را بر شانه های خود حمل می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مرزنشینان

خلاصه محتوا

مستند «مرزنشینان» داستان مردم افغان مهربان مرزنشین است که مشکلات بی شماری را بر شانه های خود حمل می کنند.