پوستر فیلم  مرزنشینان

مرزنشینان

Border Inhabitant

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «مرزنشینان» داستان مردم افغان مهربان مرزنشین است که مشکلات بی شماری را بر شانه های خود حمل می کنند.

تصاویر و جزییات سریال مرزنشینان

 سریال مرزنشینان
 سریال مرزنشینان
 سریال مرزنشینان
 سریال مرزنشینان
 سریال مرزنشینان

عوامل سازنده سریال مرزنشینان

درباره سریال مرزنشینان

مستند «مرزنشینان» داستان مردم افغان مهربان مرزنشین است که مشکلات بی شماری را بر شانه های خود حمل می کنند.