پینوکیو
بستن
پوستر فیلم  پینوکیو

پینوکیو

.1ساعت و59دقیقه
فیلم «پینوکیو» داستان پیرمرد نجاری به نام «ژپتو» است. او با درست کردن عروسکی چوبی به اسم «پینوکیو» باور می ‌کند که کودکی دارد و در یک شب آرزو می کند که او به یک پسر واقعی تبدیل شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پینوکیو

خلاصه محتوا

فیلم «پینوکیو» داستان پیرمرد نجاری به نام «ژپتو» است. او با درست کردن عروسکی چوبی به اسم «پینوکیو» باور می ‌کند که کودکی دارد و در یک شب آرزو می کند که او به یک پسر واقعی تبدیل شود.