امیرکبیر

Amir Kabir‏

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  امیرکبیر

کارگردان: سعید نیک پور

محصولایران
سریال «امیرکبیر» به زندگی نامه این شخص که یکی از صدر اعظم های ایران در دوره ناصرالدین‌ شاه قاجار است می پردازد و در هر قسمت به وقایع اتفاق افتاده آن دوران و چگونگی تاسیس مدرسه دارالفنون پرداخته شده است.

عوامل سازنده سریال امیرکبیر

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر