پوستر فیلم  فوق سری

فوق سری

سریالایرانی
.48دقیقه
سریال «فوق سری» داستان «ناصر افراشته» است که با تغییر چهره، خود را شبیه سرهنگ «نصرالهی» معاون اداره مبارزه با مواد مخدر می کند و به کلاهبرداری مشغول می شود. درادامه با تصادف و مراجعه وی به بیمارستان، پلیس متوجه کلاهبرداری می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال فوق سری

خلاصه محتوا

سریال «فوق سری» داستان «ناصر افراشته» است که با تغییر چهره، خود را شبیه سرهنگ «نصرالهی» معاون اداره مبارزه با مواد مخدر می کند و به کلاهبرداری مشغول می شود. درادامه با تصادف و مراجعه وی به بیمارستان، پلیس متوجه کلاهبرداری می شود.