پوستر فیلم  فوق سری

فوق سری

ُTop Secret

سریالایرانی
.48دقیقه
سریال «فوق سری» داستان «ناصر افراشته» است که با تغییر چهره، خود را شبیه سرهنگ «نصرالهی» معاون اداره مبارزه با مواد مخدر می کند و به کلاهبرداری مشغول م...

تصاویر و جزییات سریال فوق سری

 سریال فوق سری
 سریال فوق سری
 سریال فوق سری
 سریال فوق سری
 سریال فوق سری

عوامل سازنده سریال فوق سری

درباره سریال فوق سری

سریال «فوق سری» داستان «ناصر افراشته» است که با تغییر چهره، خود را شبیه سرهنگ «نصرالهی» معاون اداره مبارزه با مواد مخدر می کند و به کلاهبرداری مشغول می شود. درادامه با تصادف و مراجعه وی به بیمارستان، پلیس متوجه کلاهبرداری می شود.