پوستر فیلم  مسلخ

مسلخ

Mosalakh

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «مسلخ» داستان زوجی جوان به نام «آوا» و «آرش» را روایت می‌ کند که قبل از ازدواج شرطی را در نظر می‌ گیرند اما براساس شرایط کاری «آرش» امکان پایبندی...

عوامل سازنده فیلم مسلخ

اصغر نصیری
اصغر نصیری
اصغر نصیری
آرمین مرسی
اصغر نصیری

درباره فیلم مسلخ

فیلم «مسلخ» داستان زوجی جوان به نام «آوا» و «آرش» را روایت می‌ کند که قبل از ازدواج شرطی را در نظر می‌ گیرند اما براساس شرایط کاری «آرش» امکان پایبندی به این شرط وجود ندارد و پای مردی به زندگی این زوج جوان باز می‌ شود.