پوستر فیلم  مستربین

مستربین

سریالانگلیسی
.10دقیقه
انیمیشن سریالی «مستربین» داستان های «مستربین» و خرسش «تدی» است که در هر قسمت موضوعی خنده دار و جذاب را روایت می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مستربین

Jill Thomas
Howard Goodall

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «مستربین» داستان های «مستربین» و خرسش «تدی» است که در هر قسمت موضوعی خنده دار و جذاب را روایت می کند.