پوستر فیلم  تونل

تونل

.2ساعت
فیلم «تونل» درباره مردی است که در حال برگشت به خانه است او وارد تونلی می شود که به علت ساخت ضعیف آن سست شده است. ناگهان تونل فرو می ریزد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم تونل

Seong-hun Kim
Lee Taek-Dong
Seong-hun Kim
Vitek Kral
Changju Kim

خلاصه محتوا

فیلم «تونل» درباره مردی است که در حال برگشت به خانه است او وارد تونلی می شود که به علت ساخت ضعیف آن سست شده است. ناگهان تونل فرو می ریزد.