پوستر فیلم  از یادها رفته

از یادها رفته

Forgotten

سریالایرانی
.49دقیقه
سریال «از یادها رفته» داستانی تاریخی متعلق به دهه ۲۰ محسوب می شود. زندگی دختری به نام «مهربانو» است که پس از بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضع...

تصاویر و جزییات سریال از یادها رفته

 سریال از یادها رفته
 سریال از یادها رفته
 سریال از یادها رفته
 سریال از یادها رفته
 سریال از یادها رفته

عوامل سازنده سریال از یادها رفته

درباره سریال از یادها رفته

سریال «از یادها رفته» داستانی تاریخی متعلق به دهه ۲۰ محسوب می شود. زندگی دختری به نام «مهربانو» است که پس از بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود ولی با کشف حقیقت سنت ها و رفتار‌ها به آرامش دست می یابد.