مادرانه
بستن
پوستر فیلم  مادرانه

مادرانه

Maternal

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «مادرانه» روایت تلاش جمعی از مادران است که با هماهنگی یکدیگر و برای ایجاد نشاط فرزندان شان گروهی تشکیل داده اند. این مادران که همگی در گذشته از ...

تصاویر و جزییات مستند مادرانه

عوامل سازنده مستند مادرانه

علیرضا باغشنی
حسن سلطانی

درباره مستند مادرانه

مستند «مادرانه» روایت تلاش جمعی از مادران است که با هماهنگی یکدیگر و برای ایجاد نشاط فرزندان شان گروهی تشکیل داده اند. این مادران که همگی در گذشته از فعالان دانشجویی بوده اند هر از چند گاهی گرد هم می آیند و تجربیات خود برای تربیت فرزند را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.