مادرانه
بستن

مادرانهMaternal

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مادرانه
پیش نمایش

کارگردان: علیرضا باغشنی

محصولایران
مستند «مادرانه» روایت تلاش جمعی از مادران است که با هماهنگی یکدیگر و برای ایجاد نشاط فرزندان شان گروهی تشکیل داده اند. این مادران که همگی در گذشته از فعالان دانشجویی بوده...
حسن سلطانی