ناموجود

سایه جنایتSaye Jenayat

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  سایه جنایت

کارگردان: کامبیز کاشفی

محصولایران
«اکبر» تازه نامزد کرده و از راه مسافرکشی پول در می آورد. در یکی از شب ها مسافر او دزد از آب در می آید. اکبر دزد را می زند اما همین که با ماشین دنبال او راه می افتد، با عابری تصادف می کند و باعث مرگ او می شود.
فیلم‌های پیشنهادی