پوستر فیلم  پیرمرد و خواننده

پیرمرد و خواننده

The old man and the singer

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «پیرمرد و خواننده» داستان زندگی پیرمردی از اهالی حلب به «نام ابوعمر» و رفیقش «ابورامی» است که سعی دارد زندگی خود را بعد از شش سال جنگ در میان خر...

تصاویر و جزییات مستند پیرمرد و خواننده

 مستند پیرمرد و خواننده
 مستند پیرمرد و خواننده
 مستند پیرمرد و خواننده
 مستند پیرمرد و خواننده
 مستند پیرمرد و خواننده

عوامل سازنده مستند پیرمرد و خواننده

امیر اصانلو
مهدی مطهر
امیر اصانلو
کاوه فیروز

درباره مستند پیرمرد و خواننده

مستند «پیرمرد و خواننده» داستان زندگی پیرمردی از اهالی حلب به «نام ابوعمر» و رفیقش «ابورامی» است که سعی دارد زندگی خود را بعد از شش سال جنگ در میان خرابه‌ها بسازد.