زندگی خصوصی آقا و خانم میم‏The Private Life of Mr & Mrs M

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  زندگی خصوصی آقا و خانم میم‏
فیلم «زندگی خصوصی آقا و خانم میم‏» درباره فردی به نام محسن است که قرار است از نظر شغلی ارتقا قابل توجهی در سطح کشور پیدا کند و دغدغه او همسر نه چندان مدرنش است که ممکن است باعث سرافکندگی و تحقیر محسن در بین همکاران پایتخت نشین وی شود.
فیلم‌های پیشنهادی