پوستر فیلم  ابوزینب

ابوزینب

Abou Zeinab

فیلمایرانی
.1ساعت و28دقیقه
فیلم « ابوزینب» ماجرای مقاومت یک خانواده لبنانی در سال‌های اشغال این کشور به دست نیروهای رژیم صهیونیستی است که مادر خانواده‌ با تحمل رنج‌ های فراوان ر...

تصاویر و جزییات فیلم ابوزینب

 فیلم ابوزینب
 فیلم ابوزینب
 فیلم ابوزینب
 فیلم ابوزینب
 فیلم ابوزینب

عوامل سازنده فیلم ابوزینب

علی غفاری
مرتضی شعبانی
علی موسوی
یعقوب غفاری

درباره فیلم ابوزینب

فیلم « ابوزینب» ماجرای مقاومت یک خانواده لبنانی در سال‌های اشغال این کشور به دست نیروهای رژیم صهیونیستی است که مادر خانواده‌ با تحمل رنج‌ های فراوان رازی را در سینه نهفته دارد.