هشت و نیم دقیقهEight and a Half Minutes

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هشت و نیم دقیقه

محصولایران
سریال «هشت و نیم دقیقه» داستان مرگ پدر و پسری است که در راه رسیدن به بیمارستان در حادثه ای فوت می کنند. در این جریان پزشکی قانونی اعلام می کند که پسر ۸٫۵ دقیقه زودتر از پ...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر