پوستر فیلم  هشت و نیم دقیقه

هشت و نیم دقیقه

Eight and a Half Minutes

سریالایرانی
.52دقیقه
سریال «هشت و نیم دقیقه» داستان مرگ پدر و پسری است که در راه رسیدن به بیمارستان در حادثه ای فوت می کنند. در این جریان پزشکی قانونی اعلام می کند که پسر ...

تصاویر و جزییات سریال هشت و نیم دقیقه

 سریال هشت و نیم دقیقه
 سریال هشت و نیم دقیقه
 سریال هشت و نیم دقیقه
 سریال هشت و نیم دقیقه
 سریال هشت و نیم دقیقه

عوامل سازنده سریال هشت و نیم دقیقه

درباره سریال هشت و نیم دقیقه

سریال «هشت و نیم دقیقه» داستان مرگ پدر و پسری است که در راه رسیدن به بیمارستان در حادثه ای فوت می کنند. در این جریان پزشکی قانونی اعلام می کند که پسر ۸٫۵ دقیقه زودتر از پدر جان باخته است و بر اساس قانون تمام ارث به پسر کوچکتر می رسد و همسر و فرزند پسر بزرگ به سختی می افتند و روزگار پردردسری را تجربه می کنند.