زیر سقف دودی
بستن

زیر سقف دودیUnder The Smokey Roof

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زیر سقف دودی
پیش نمایش

کارگردان: پوران درخشنده

محصولایران
فیلم « زیر سقف دودی» «شیرین» که در زندگی خانوادگی با فرزند و همسرش به تدریج دچار مشکل می شود، به دنبال پیدا کردن راهی برای ایجاد ارتباط با آن هاست. هر چه تلاش می کند، موف...