زیر سقف دودی
بستن
پوستر فیلم  زیر سقف دودی

زیر سقف دودی

فیلمایرانی
.1ساعت و51دقیقه
فیلم « زیر سقف دودی» «شیرین» که در زندگی خانوادگی با فرزند و همسرش به تدریج دچار مشکل می شود، به دنبال پیدا کردن راهی برای ایجاد ارتباط با آن هاست. هر چه تلاش می کند، موفق نمی شود و به بحران می رسد. تلاش مجدد او برای بیرون رفتن از این بحران او را با چالش جدیدی رو به رو می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم زیر سقف دودی

خلاصه محتوا

فیلم « زیر سقف دودی» «شیرین» که در زندگی خانوادگی با فرزند و همسرش به تدریج دچار مشکل می شود، به دنبال پیدا کردن راهی برای ایجاد ارتباط با آن هاست. هر چه تلاش می کند، موفق نمی شود و به بحران می رسد. تلاش مجدد او برای بیرون رفتن از این بحران او را با چالش جدیدی رو به رو می کند.