پوستر فیلم  پوگو ظرف گناه

پوگو ظرف گناه

Pogo Jar of Guilt

انیمیشنآمریکایی
.6دقیقه
انیمیشن «پوگو ظرف گناه» داستان گربه کوچکی به اسم «پوگو» است که از غذای خودش خوشش نمی آید و برای رسیدن به کلوچه های همسایه گوزنشان از ظرفی جادویی استفا...

تصاویر و جزییات انیمیشن پوگو ظرف گناه

 انیمیشن پوگو ظرف گناه
 انیمیشن پوگو ظرف گناه
 انیمیشن پوگو ظرف گناه
 انیمیشن پوگو ظرف گناه
 انیمیشن پوگو ظرف گناه

عوامل سازنده انیمیشن پوگو ظرف گناه

Dion ChuaLee Shey Lin
Night lighty Studio
Dion ChuaLee Shey Lin
Azri Yunus

درباره انیمیشن پوگو ظرف گناه

انیمیشن «پوگو ظرف گناه» داستان گربه کوچکی به اسم «پوگو» است که از غذای خودش خوشش نمی آید و برای رسیدن به کلوچه های همسایه گوزنشان از ظرفی جادویی استفاده می کند تا به خانه او راه پیدا کند.