پسر اژدها سوارEragon

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پسر اژدها سوار

کارگردان: Stefen Fangmeier

فیلم «پسر اژدها سوار» در سرزمین «آلاگزیا» اتفاق می افتد، زمانی که پسری مزرعه دار به طوری اتفاقی تخم اژدها پیدا می کند. كشفی كه او را در یك سفر از پیش تعیین شده سوق می دهد...
فیلم‌های پیشنهادی