پسر اژدها سوار

Eragon

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پسر اژدها سوار

کارگردان: Stefen Fangmeier

فیلم «پسر اژدها سوار» در سرزمین «آلاگزیا» اتفاق می افتد، زمانی که پسری مزرعه دار به طوری اتفاقی تخم اژدها پیدا می کند. كشفی كه او را در یك سفر از پیش تعیین شده سوق می دهد. او در می یابد فردی است كه می تواند از خانه خود در برابر پادشاه شرور دفاع كند.

عوامل سازنده فیلم پسر اژدها سوار