سازمان
بستن

سازمانSazman

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سازمان
پیش نمایش

کارگردان: محمدرضا هراتی

محصولایران
مستند «سازمان» به بررسی بخشی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق، تاسیس، روند تغییر ایدئولوژی و ورود به فاز مسلحانه در سال ۱۳۶۰، جزئیات عملیات مهندسی و ترور‌های دهه ۶۰ می‌پرداز...