سازمان
بستن
پوستر فیلم  سازمان

سازمان

Sazman

مستندایرانی
.1ساعت و18دقیقه
مستند «سازمان» به بررسی بخشی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق، تاسیس، روند تغییر ایدئولوژی و ورود به فاز مسلحانه در سال ۱۳۶۰، جزئیات عملیات مهندسی و ترور...

تصاویر و جزییات مستند سازمان

 مستند سازمان
 مستند سازمان
 مستند سازمان
 مستند سازمان

عوامل سازنده مستند سازمان

درباره مستند سازمان

مستند «سازمان» به بررسی بخشی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق، تاسیس، روند تغییر ایدئولوژی و ورود به فاز مسلحانه در سال ۱۳۶۰، جزئیات عملیات مهندسی و ترور‌های دهه ۶۰ می‌پردازد.